Tenutex

Tenutex® 20 mg/g + 225 mg/g

Behandla löss med TenutexLäkemedel i form av en kutan emulsion. Tenutex® ingår i läkemedelsförsäkringen, EF. Fri prissättning. 

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Tenutex®?
100 ml kutan emulsion innehållerVerksamma ämnen: Disulfiram 2 g, bensylbensoat 22,5 g.

Övrigt: Kakaofett, stearinsyra, trolamin, cetostearylalkohol, eucalyptusolja, vatten.

Hur verkar Tenutex®?
Tenutex har parasitdödande effekt.

Innehavare av försäljningstillstånd
Bioglan AB
Box 503 10
202 13 Malmö

Tillverkare
Apotek Produktion & Laboratorier, Box 17, 201 20 Malmö

Vad används Tenutex® för?
Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb (förstahandsval), huvudlöss och flatlöss (förstahandsval). Tenutex® kutan emulsion finns i tub om 100g hos ditt apotek (står i kylen). 

När ska Tenutex® inte användas?
Tenutex ska inte användas av dem som är allergiska mot organiska svavelföreningar i vulkaniserat gummi.

Kan blonderat hår missfärgas av Tenutex®? Om det händer, vad kan man göra det?
Ett fåtal fall av missfärgat blonderat hår har rapporterats. Tvätta och skölj med citronsyra. Missfärgningen bör gå bort redan efter några tvättar. Missfärgning av hår beror oftast inte på produkten, utan på halten av koppar i vattnet. Du kan enkelt testa kopparhalten i ditt vatten*:

Så kollar du ditt vatten själv!
1. Fyll ett vitt handfat med varmt vatten direkt på morgonen innan någon duschat.

2. Rör om i vattnet någon minut med en bit fast tvål (flytande tvål fungerar inte)

3. Blir vattnet gråfärgat innehåller det ingen koppar.

4. Blir vattnet svagt grönt eller blågrönt är kopparhalten under 0,1 mg/l

5. Ju blåare vattnet blir desto högre är kopparhalten.

 *Källa: Sydsvenskan

Att tänka på innan och under tiden du använder Tenutex®
Noggrann diagnostik, kontaktspårning och väl genomförd behandling är av stor vikt för ett lyckat resultat.

Vid huvudlöss bör hela familjen undersökas men behandla endast de personer som har levande löss. Undersökningen kräver luskam och förstoringsglas. Ett smidigt alternativ är att använda Nitview luskam med UV-ljus. Då medlet är potent och för att minska risken för resistensutveckling ska ”för säkerhets skull behandling” undvikas. Undvik kontakt med ögonen. Vid behandling av barn under 1 år bör alltid läkare rådfrågas.

Tenutex kan ge upphov till gulfärgning eller en viss kvarstående doft hos vissa textilier. Använd därför alltid oömma kläder och textilier i samband med behandlingen.

Fläckurtagningsråd: Fläckarna bör snarast möjligt behandlas, vilket kan ske på förslagsvis följande sätt:

1. Kort blötläggning i fettlösningsmedel, om materialet så tillåter.

2. Krama ur plagget i tvättmedelslösning.

3. Tvätta med tvättmedel på vanligt sätt, helst i maskin.

Tenutex innehåller cetostearylalkohol. Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid annan behandling än huvudlöss.

Amning
Okänt om Tenutex går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare vid annan behandling än huvudlöss.

Hur ska du använda Tenutex®

HUVUDLÖSS

Bena det handdukstorra håret i mitten och lägg en sträng Tenutex i benan. Massera ut mot sidorna. Lägg nya benor till höger och vänster och genomdränk håret (åtgång beroende på hårlängd 25-75g) inifrån och ut – det är vid hårbotten lössen håller till och lägger ägg. Undvik att få Tenutex nära ögonen. Tvätta och finkamma håret efter ett dygn.

För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Finkamma och inspektera håret dagligen under 14 dagar efter behandlingen.

Om så önskas kan man ha en stickad mössa eller liknande över håret under behandlingstiden – dock absolut inte lufttät sådan, t ex badmössa eller plastpåse. Eftersom smitta huvudsakligen sker vid huvud till huvud kontakt behövs ej omfattande städning och rengöring av föremål. Däremot rekommenderas rengöring av kammar, borstar och mössor.

Utebliven effekt kan bero på oriktig behandling, återsmitta eller resistens. Barn som nyligen smittats och vuxna personer med löss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en viktig smittkälla. Observera att det tar en stund för lössen att dö varför fynd av levande löss direkt efter behandlingen inte behöver vara ett tecken på resistens. Kontakta sjukvården om upprepade behandlingsförsök misslyckas.

Vilka biverkningar kan Tenutex® ge?
Kan ge sveda på sönderriven hud.

Överkänslighetsreaktioner t ex hudrodnad, hudutslag, sveda, håravfall.

Missfärgning av blont hår har rapporterats, antagligen orsakad av reaktion med kopparsalter i vattnet eller rester av hårvårdsmedel.

Allergiska hudrektioner mot organiska svavelföreningar.

Hur ska Tenutex® förvaras?
Förvaras vid 2-8 °C (i kylskåp).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

 

Sidan uppdaterades senast 2016-01-05. 

Läkemedelsinformation

Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex® är en kutan emulsion som innehåller disulfiram/bensylbensoat. Vid behandling av huvudlöss: Massera in Tenutex® i handdukstorkat hår. Var noga och genomdränk hela håret med Tenutex® (åtgång beroende på hårlängd 25-75g). Tvätta och finkamma håret efter ett dygn. För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex® med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Vid behandling av barn under 1 år bör alltid läkare rådfrågas. Undvik kontakt med ögonen. Tenutex® innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Läs bipacksedeln noga före användning.