Behandling

Behandling av huvudlöss

Att noggrant kamma igenom håret är en viktig del av behandlingen. Detta räcker dock sällan som enda åtgärd utan behöver kombineras med någon form av behandlingsmedel. Ifall någon i familjen blir drabbad av huvudlöss eller ett barn i barngruppen på förskolan ska alla familjemedlemmar undersökas för huvudlöss. Då behandling med lusmedel inleds ska alla få behandling samtidigt för att minimera risken för återsmitta. 

Det är viktigt att inte dölja infektioner med löss då det snabbt kan utvecklas till epidemier. Löss associeras ofta med negativa känslor såsom skam vilket vanligtvis leder till att folk inte talar öppet om det i den utsträckning som krävs för att få bukt på smittrisken. Genom att skolpersonal, familjemedlemmar och hela grupper av skolbarn informeras och undersöks samtidigt kan en behandling inledas på de personer som blivit smittade. Samt att regelbunden undersökning med luskam kan göras på resterande för att kontrollera smittan.

Alla föräldrar bör undersöka sina barn för huvudlöss innan terminsstart. Genom att göra detta kan man på ett effektivt sätt förhindra att löss sprider sig till större grupper.     

Behandling med Tenutex®

Bena det handdukstorra håret i mitten och lägg en sträng Tenutex® i benan. Massera ut mot sidorna. Lägg nya benor till höger och vänster och genomdränk håret (åtgång beroende på hårlängd 25-75g) inifrån och ut – det är vid hårbotten lössen håller till och lägger ägg.

Läs bipacksedeln noggrant innan påbörjad behandling. Undvik att få Tenutex® nära ögonen. Tvätta och finkamma håret efter ett dygn.

För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex® med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Finkamma och inspektera håret dagligen under 14 dagar efter behandlingen.

Om så önskas kan man ha en stickad mössa eller liknande över håret under behandlingstiden – dock absolut inte lufttät sådan, t ex badmössa eller plastpåse. Eftersom smitta huvudsakligen sker vid huvud till huvud kontakt behövs ej omfattande städning och rengöring av föremål.Däremot rekommenderas rengöring av kammar, borstar och mössor samt att sängkläder byts.

Utebliven effekt kan bero på oriktig behandling, återsmitta eller resistens. Barn som nyligen smittats och vuxna personer med löss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en viktig smittkälla. Observera att det tar en stund för lössen att dö varför fynd av levande löss direkt efter behandlingen inte behöver vara ett tecken på resistens. Kontakta sjukvården om upprepade behandlingsförsök misslyckas.

Kamning

För att göra en nogrann undersökning ska man börja med att borsta håret först med vanlig kam och sedan med tät finkam eller en luskam med UV-ljus. Kamma över en vit duk, vitt papper eller en spegel för att se om några löss faller ner. Inspektera hårbotten noga i bra belysning, gärna med förstoringsglas, för att se om det finns huvudlöss, nymfer eller ägg. Leta framför allt i nacken och bakom öronen. Ägg nära hårbotten talar för aktuell smitta och levande huvudlöss säkerställer diagnosen.   

Om du fått löss

  • – Följ noggrant behandlingsanvisningarna .
  • – Då en familjemedlem har löss är det viktigt att resterande familjemedlemmar blir kontrollerade så att behandling för alla drabbade kan påbörjas samtidigt.  
  • – Kamma noggrant igenom håret då löss och ägg är små, vilket gör dem svåra att hitta. 
  • – Meddela eventuellt berörda parter om att löss hittats i familjen. Främst förskolor, skolor eller barnvakter. 
  • – Använd inte huvudbonad vid löss då djuren trivs i fuktiga och varma miljöer. 
  • – Om barn under två år blir smittade med löss kontakta vården för att få rätt behandlingsalternativ.  
  • – Sterilisera kammar och andra föremål som använts i håret för att minimera att föra smittan vidare. 
  • – Det är inte nödvändigt att tvätta huvudbonader eller sängkläder mer än normalt då löss inte överlever länge utanför sin värd. 

Läs mer om Tenutex eller läs mer om en effektiv luskam.

 
Sidan uppdaterades 2016-01-05.  
 

Läkemedelsinformation

Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex® är en kutan emulsion som innehåller disulfiram/bensylbensoat. Vid behandling av huvudlöss: Massera in Tenutex® i handdukstorkat hår. Var noga och genomdränk hela håret med Tenutex® (åtgång beroende på hårlängd 25-75g). Tvätta och finkamma håret efter ett dygn. För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex® med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Vid behandling av barn under 1 år bör alltid läkare rådfrågas. Undvik kontakt med ögonen. Tenutex® innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Läs bipacksedeln noga före användning.