Nitview

Nitview Ledcomb är en unik patenterad luskam, med en ljusenhet som har ett ultraviolett (UV) ljus för att du enkelt och effektivt ska kunna se och ta bort både ägg, så kallade gnetter, samt de allra minsta lössen som kan vara svåra att upptäcka med blotta ögat.

Nitview® Ledcomb är en luskam med en speciell ljusenhet som avger ett ultraviolett (UV) ljus med en vågländ nära det synliga spektrumet (400-405 nm) för en enklare identifiering och borttagning av huvudlöss och deras ägg.

UV-ljus i denna våglängd absorberas av kitin som finns i exoskelettet hos löss och deras ägg, vilket ger en fluorescens som gör det enklare att se parasiter och avlägsna dem effektivt. Ljusenheten sitter ihop med en kam bestående av tänder med mikrokanaler vilka hjälper till att avlägsna lössen såväl som deras ägg.

Varför är det viktigt att kamma?
Löss går att se med blotta ögat men ibland kan de vara väldigt små och svåra att upptäcka. Färgen och storleken kan variera beroende på vilket stadie lusen befinner sig i och om den nyligen sugit blod. Luskamning är viktigt för att hitta löss, för smittspårning, för att kontrollera behandlingseffekten och för att skada löss och ägg.

Smittspårning
Vid upptäckt smitta rekommenderas det att alla i en grupp av människor med nära kontakt kontrollerar sig (t.ex. alla i en familj eller förskoleklass). Behandling ska helst ske samtidigt för att minska risken för återsmitta.

Behandlingskontroll
Hittas levande löss efter ett dygn krävs en ny behandling. Det är rekommenderat att kamma igenom håret var tredje dag i 2 veckor efter avslutad behandling (om ett ägg  har klarat sig tar det ca 7-10 dagar innan det kläcks till huvudlus). 
 
Skärmavbild 2015-12-04 kl. 10.42.56

Förebyggande
Kamning rekommenderas i förebyggande syfte före terminsstart på förskolor och skolor. Sedan rekommenderas kamning en gång i veckan. En hona kan lägga 150-300 ägg under sin livstid –ju tidigare man avbryter lössens biologiska livscykel desto snabbare blir man av med problemen. 
 
 
 
 
 
 
Sidan uppdaterades 2016-01-05. 

Läkemedelsinformation

Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex® är en kutan emulsion som innehåller disulfiram/bensylbensoat. Vid behandling av huvudlöss: Massera in Tenutex® i handdukstorkat hår. Var noga och genomdränk hela håret med Tenutex® (åtgång beroende på hårlängd 25-75g). Tvätta och finkamma håret efter ett dygn. För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex® med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Vid behandling av barn under 1 år bör alltid läkare rådfrågas. Undvik kontakt med ögonen. Tenutex® innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Läs bipacksedeln noga före användning.